Διδακτικό Προσωπικό

 

      Σχολικό Έτος 2019-2020:

      Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

      Νηπ/γωγοί: Κασκούτη Ρουμπίνη

                          Παπακρασά Ροζάνα

      Σχολικό Έτος 2018-2019:

      Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

      Νηπ/γοί: Παπακρασά Ροζάνα

                     Κασκούτη Ρουμπίνη

 

      Σχολικό Έτος 2017-2018:

      Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

      Νηπ/γοί: Παπακρασά Ροζάνα

                     Κασκούτη Ρουμπίνη

 

       Σχολικό Έτος 2016-2017:

       Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

       Νηπ/γοί: Παπακρασά Ροζάνα

                      Κουλεντιανού Ευγενία     

 

       Σχολικό Έτος 2015-2016:

       Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

       Νηπ/γοί: Αθανασίου Δέσποινα

       Παπακρασά Ροζάνα

       Δαλαμαγκίδου Χριστίνα

 

Σχολικό Έτος 2014-2015:

Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

Νηπ/γοί: Κασκούτη Ρουμπίνη

Παπακρασά Ανθούσα - Ροζάνα

Μαζαρακιώτη Αθηνά