Σχ. έτος 2017-2018

Για το τρέχον σχολικό έτος, το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί Καινοτόμο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

  • " Το νερό πηγή ζωής "