Σχ. έτος 2017-2018

Για το τρέχον σχολικό έτος, το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί Καινοτόμο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

  • " Το νερό πηγή ζωής "

Αρχικά βρίσκουμε βιβλία και πληροφορίες 

σχετικά μα το θέμα μας "το νερό πηγή ζωής"

Καταγράφουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά για το νερό

Ζωγραφίζουμε τη κιβωτό του Νώε

Ζωγραφίζουμε τη βροχή

Λίμνες και η ζωή σε αυτές

 μετράμε και ζωγραφίζουμε

Σταγόνες και συννεφάκια

μετράμε και γράφουμε τον αντίστοιχο αριθμό