ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016

Για το τρέχον σχολικό έτος, το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί δύο Καινοτόμα Προγράμματα σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων - Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

  • " Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ! " - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - Κυκλοφοριακή Αγωγή

  • " Τα αρωματικά βότανα της Χίου '' - Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης