ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

 

Για το τρέχον σχολικό έτος, το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί τρία Καινοτόμα Προγράμματα σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων - Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. 

  • Ερευνώ και προσπαθώ για το Δάσος που αγαπώ! -  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

  • Η ελιά, ένα δέντρο μοναδικό! - Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

  • Εγώ, εσύ και όλοι μαζί! -  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας