Γνωριμία με τα σχήματα

Τα σχήματα στο χώρο και στην καθημερινή μας ζωή

Ομαδοποίηση ως προς το σχήμα

Σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων 

με θέματα που επιλέγουν τα παιδιά