28η Οκτωβρίου 1940

Ο πίνακας αναφοράς για την επέτειο του ΟΧΙ...

Η γιορτή της σημαίας...

Τα σημαιάκια μας...

Η ομαδική μας εργασία για το έπος του '40...

Τα πινακάκια μας με το ΟΧΙ...

Οι κονκάρδες μας...

Τα καπελάκια για τις νοσοκόμες και τα δίκοχα για τους στρατιώτες...