3 Νοεμβρίου  - Παρακολούθηση στο χώρο του σχολείο μας της θεατρικής παράστασης

"Ωραία Κοιμωμένη"

από τη διεθνή θεατρική ομάδα Hippo

"ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ" - HIPPO THEATRE GROUP