ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Κάνουμε πείραμα για την τήξη - πήξη...

Οι παγωμένοι θησαυροί μας...

Παρατηρούμε τα φυτά με μεγεθυντικό φακό...

Μαθαίνουμε τα μέρη του φυτού και τα στάδια ανάπτυξής του...

Φυτεύουμε φακές...

Κάνουμε παρατηρήσεις και συγκρίνουμε τι συμβαίνει στα φυτά όταν δεν έχουν φως και νερό...