ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

Στη γωνιά της βιβλιοθήκης η σοφή κουκουβάγια μας υπενθυμίζει ότι "ένα βιβλίο είναι ένας καλός φίλος"...

 

Κάθε Παρασκευή δανειζόμαστε βιβλία για το σπίτι...

Στο φάκελο της δανειστικής τοποθετούμε την καρτέλα με το όνομά μας στο βιβλίο που δανειζόμαστε...

Γράφουμε όπως μπορούμε τον τίτλο του βιβλίου, το όνομά μας και την ημερομηνία δανεισμού...