Διδακτικό Προσωπικό

 

Σχολικό Έτος 2014-2015:

Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

Νηπ/γοί: Κασκούτη Ρουμπίνη

Παπακρασά Ανθούσα - Ροζάνα

Μαζαρακιώτη Αθηνά

 

       Σχολικό Έτος 2015-2016:

       Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

       Νηπ/γοί: Αθανασίου Δέσποινα

       Παπακρασά Ροζάνα

       Δαλαμαγκίδου Χριστίνα

 

       Σχολικό Έτος 2016-2017

       Προϊσταμένη: Δήμου Παρασκευή

       Νηπ/γοί: Παπακρασά Ροζάνα

                      Κουλεντιανού Ευγενία