Βιβλιοθήκη Κοραή

Παρακολουθήστε ένα video από την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Κοραή και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού  προγράμματος "Οι πίνακες μιλούν με τα παιδιά"...